Úvod
Realizace
Kontakt
Poslední realizace
rekonstrukce Katastrální úřad LBC
sociální zázemí pro fy DIAMO
nástavba objektu Galaxy Sky
muzeum Lysá nad Labem
rekonstrukce objektů pro PČR
výrobní hala pro fy Magna
muzeum skla Železný Brod
územní studie Vesec
adaptace BD Jablonec n.N.
územní studie Starý Harcov
rekonstrukce Kino Doksy
home contact Us
Agora - architektonický a stavební atelier s.r.o. je soukromá projekční firma a je oprávněna ke všem druhům a rozsahům projekčních a inženýrských prací.

V současné době atelier tvoří: architekt, inženýr statik, stavební inženýr, 2 projektanti - konstruktéři, v případě potřeby atelier sestavuje projekční tým, posílený dalšími stavebními specialisty. Předností atelieru je úzká spolupráce profesí statika a architekta.

Hlavní náplň atelieru je projekční a inženýrská činnost: projektování občanských, bytových, zemědělských a průmyslových staveb. Dále firma zpracovává urbanistické studie, regulační plány, sadové úpravy, komunikace a architektonické studie, projekty interierů, statické posudky a zajišťuje komplexní inženýrskou činnost.

Pro veškeré projektované objekty je možno zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr.

Pojištění: Atelier má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody s Pojišťovnou ČSOB a.s. do výše 3,000.000,- Kč. V případě požadavku klienta je možno uzavřít i vyšší pojištění na konkrétní zakázku.


Atelier pracuje s grafickými programy Archicad 25, Autocad LT, Cadkon LT, pro vizualizace využívá Artlantis a Twinmotion.

Projekt stavební části lze zpracovat kompletně technologií BIM

Pro lepší představu investora lze projekt zpracovat ve 3D


© copyright 2014